Referat Organizacyjny

Liczba odwiedzających: 3379
REFERAT ORGANIZACYJNY
Zakres działania:

-obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy – składanie korespondencji, sekretariatu Wójta,
-prowadzenie rejestru wyborców,
-udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,
-dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
-wydawanie zaświadczeń potwierdzających czynność zameldowania i wymeldowania,
-prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowań i zameldowań z pobytu stałego lub z pobytu czasowego,
-prowadzenie biura Rady Gminy,
-prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych,
-organizacja wyborów do organów państwowych i samorządowych oraz referendów,
-przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska,
-prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
-prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
-nadzór merytoryczny w zakresie dokonywania zakupów i zlecenia usług na potrzeby urzędu.


Kierownik Referatu
Renata Ostatek – Sekretarz Gminy, tel. 48 66 11 271 wew. 102, email: sekretarz@belskduzy.pl, biuro: Urząd Gminy, pok. nr 2

Pracownicy:

-kancelaria:
Justyna Stępień , tel. 48 66 11 271 wew. 101, email: sekretariat@belskduzy.pl, pok. nr 8

- ewidencja ludności:
Sylwia Chmielewiec, tel. 48 66 11 271 wew. 131, email: ewidencja@belskduzy.pl, pok. nr 24

-rolnictwo, działalność gospodarcza i wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
Paulina Galińska tel: 48 66 11 271 wewn. 118 e-mail: p.galinska@belskduzy.pl biuro: Urząd Gminy pokój nr 7

-obsługa rady gminy, kontrola wewnętrzna:
Joanna Otulak, tel. 48 66 11 271 wew. 153, email: radagminy@belskduzy.pl, pok. nr 25

- kadry:
Ewa Korzenko-Sobiczewska, tel. 48 66 11 271 wew. 152, email: ewak.gops@belskduzy.pl, pok. 23

Dokumenty do pobrania