Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba odwiedzających: 10459
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami:

Budynek Urzędu Gminy w Belsku Dużym odpowiada potrzebom osób z niepełnosprawnościami: wejście jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym.  Wejście do budynku jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobie niepełnosprawnej (brak różnicy poziomów). Korytarze mają szerokość min. 1,2 i poruszania się po nich nie utrudniają przewężenia. Framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Dywany, wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gmina zapewnia petentom typoskop (ramki do podpisu). 

Budynek osiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Toaleta wyposażona jest w umywalkę nisko-syfonową. W budynku zastosowano dostęp do tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem są dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Na zdjęciu: jedno z miejsc postojowych przy budynku UG/GOPS/BP/Poczty Polskiej przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami