Stanowisko ds. dowodów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, opieka nad miejscami pamięci walk i męczeństwa

Liczba odwiedzających: 2054
STANOWISKO DS. DOWODÓW, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, OPIEKA NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
Zakres działania:

-kompletowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
-wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych,
-prowadzenie spraw związanych z opieką nad miejscami walk i męczeństwa,
- zarząd nad komunalnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,
-rejestracja i przyjmowanie wniosków o przydział mieszkań,
-rejestrowanie oraz rozliczanie faktur i rachunków związanych z bieżącą eksploatacją budynków,
-prowadzenie ewidencji najemców i użytkowników oraz związanej z tym prawidłowej dokumentacji (teczki lokatorskie),
-prowadzenie spraw związanych z obsługą lokatorów (w tym interwencje, skargi, wnioski).

Grzegorz Gietka
, tel. 48 66 11 271 wew. 132 email: dowody@belskduzy.pl, pok. nr 24

Dokumenty do pobrania