Komisje Rady Gminy

Liczba odwiedzających: 15138
(Kadencja 2018 - 2023)

Komisja Oświaty:
Przewodnicząca: Ewa Łubińska
Wiceprzewodnicząca: Marzanna Karaluch
Członkowie: Andrzej Adamczyk,  Zbigniew Byrski, Stanisława Sokołowska


Komisja: Rolnictwa:
Przewodniczący: Grzegorz Janota
Wiceprzewodniczący: Marek Dąbrowski
Członkowie: Andrzej Adamczyk, Zbigniew Byrski, Jarosław Cąderek, Mariusz Gieleciński, Marzanna Karaluch, Mariola Konarska, Wojciech Krawczak, Ewa Maciak, Roman Ozimski


Komisja Budżetu:
Przewodniczący: Mariusz Gieleciński
Wiceprzewodnicząca: Ewa Maciak
Członkowie: Marek Dąbrowski, Grzegorz Janota, Ewa Łubińska, Mariola Konarska, Roman Ozimski, Bogusław Sikorski, Radosław Szewczyk.


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Marek Dąbrowski
Członkowie: Jarosław Cąderek, Wojciech Krawczak


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodniczący: Radosław Szewczyk
Wiceprzewodnicząca: Stanisława Sokołowska
Członkowie: Andrzej Adamczyk, Jarosław Cąderek, Marzanna Karaluch,