Komisje Rady Gminy

Liczba odwiedzających: 11797
(Kadencja 2018 - 2023)
Komisja Oświaty:
Przewodnicząca: Ewa Łubińska
Członkowie: Andrzej Adamczyk, Paweł Augusiewicz, Zbigniew Byrski, Marzanna Karaluch, Stanisława Sokołowska

Komisja: Rolnictwa:

Przewodniczący: Grzegorz Janota
Członkowie: Andrzej Adamczyk, Paweł Augusiewicz, Zbigniew Byrski, Jarosław Cąderek, Marek Dąbrowski, Mariusz Gieleciński, Marzanna Karaluch, Wojciech Krawczak, Ewa Maciak, Roman Ozimski

Komisja Budżetu:
Przewodniczący: Mariusz Gieleciński
Członkowie: Marek Dąbrowski, Grzegorz Janota, Ewa Łubińska, Ewa Maciak, Roman Ozimski, Bogusław Sikorski, Radosław Szewczyk.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Paweł Augusiewicz
Członkowie: Jarosław Cąderek, Marek Dąbrowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodniczący: Radosław Szewczyk
Członkowie: Andrzej Adamczyk, Zbigniew Byrski, Marzanna Karaluch, Stanisława Sokołowska