Kultura

Liczba odwiedzających: 13477
Dla każdej społeczności niezbędna jest organizacja integrujących ją spotkań, wydarzeń kulturalnych, różnego rodzaju atrakcji oraz wskazanie zbioru prawdziwych wartości. Życie kulturalne wpływa pozytywnie na jedność społeczną, wspiera kreatywność, kultywuje pamięć i tradycje.
Władze gminy Belsk Duży realizują oraz wspomagają wszelkie inicjatywy mające na celu pielęgnowanie lokalnej tożsamości, patriotyzmu, promujące jednocześnie konstruktywny i ciekawy punkt widzenia związany z przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością.

W Belsku Dużym działa Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Lewiczynie. Stan księgozbioru obydwu placówek stanowi ok. 26 tys. woluminów. Wskaźnik księgozbioru w woluminach liczony na 1000 mieszkańców wynosi aż 3708. Dla porównania wskaźnik ten w powiecie grójeckim jest równy 2908, w gminach wiejskich subregionu radomskiego – 3491, w województwie mazowieckim – 3161.

Ponadto działalność kulturalna prowadzona jest w ramach jednostek oświatowych
- przy PG w Belsku Dużym – biblioteka, chór, zespół muzyczny oraz kółka teatralne i taneczne. Wizytówką szkoły jest Teatr Belle Époque. Również działająca przy gimnazjum Drużyna Harcerska im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego współtworzy klimat szkoły, daje szanse na spotkanie z wyjątkowymi ludźmi i możliwość poznawania niezwykłych miejsc.
- przy PSP w Belsku Dużym - biblioteka i chór oraz kółko taneczne,
- w PSP w Lewiczynie - biblioteka, chór, zajęcia instrumentalne i teatralne,
- w PSP w Zaborowie - biblioteka oraz zajęcia z rytmiki,
- przy PSP w Łęczeszycach - biblioteka oraz zespół teatralno-taneczny „Atenal”.