Centralne Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki - Polskiej Akademii Nauk.

Liczba odwiedzających: 21283
Centralne Obserwatorium Geofizyczne
Instytutu Geofizyki PAN
ul. Osiedle PAN 1
05-622 Belsk Duży

Tel.: +48 48 6610820
Fax: +48 48 6610840
e-mail: cogbelsk@igf.edu.pl

Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN w Belsku Dużym rozpoczęło swoją oficjalną działalność w roku 1965. Obserwatorium to kontynuuje pracę obserwatorium w Świdrze, które działało od 1920 roku. Silny wzrost sztucznych zakłóceń, głównie magnetycznych, pochodzących od zelektryfikowanych linii kolejowych aglomeracji warszawskiej, spowodował konieczność przeniesienia obserwacji geomagnetycznych ze Świdra w inne miejsce, niezbyt odległe od Warszawy, a jednocześnie o małym poziomie sztucznych zakłóceń.

Obserwatorium w Belsku położone jest około 50 km na południe od Warszawy, w rejonie rolniczym, w oddaleniu od terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz elektrycznych linii kolejowych. Zlokalizowane jest na skraju rezerwatu przyrody Modrzewina, na obszarze około 10 hektarów, w odległości około 2km od miejscowości Belsk Duży.

Obecnie prowadzi się ciągłe pomiary z zakresu fizyki atmosfery, magnetyzmu ziemskiego oraz sejsmologii. Opiekę merytoryczną nad obserwacjami sprawują Zakład Fizyki Atmosfery, Zakład Magnetyzmu i Zakład Sejsmologii Polskiej Akademii Nauk.

To właśnie stąd kanadyjski i grecki oddział Światowej Organizacji Meteorologicznej pobierają dane do tworzenia ogólnoświatowych map ozonowych, NASA czerpie informacje na temat stężenia aerozolu w powietrzu, a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o ilości promieniowania UVB, o zanieczyszczeniach gazowych czy wielkości dziury ozonowej.

Do pomiarów tutejsi badacze używają także w ramach projektu międzynarodowego satelity okołoziemskiego czy mierników laserowych.

Na zdjęciu: budynek główny obserwatorium