„W naszej gminie zwyczaj mamy, że odpadów nie spalamy!”

Liczba odwiedzających: 1424

Grudzień 2021

„W naszej gminie zwyczaj mamy, że odpadów nie spalamy!”

Czy wiesz, że…?

Warto podejść do tematu ekonomicznie.

Spalanie odpadów w domowych paleniskach jest wysoce nieoszczędne. Wśród szkodliwych substancji, jakie wydzielają się w procesie spalania znajdują się również silne kwasy, których opary skutecznie niszczą blachę kotła i rozpuszczają komin, niszcząc zaprawę.

Nawet spalanie odpadów tzw. „raz na jakiś czas” powoduje dużo szybszą konieczność wymiany kotła i naprawy komina. Wydatki z tym związane sięgają rzędu tysięcy złotych i znacznie przewyższą oszczędności na normalnym opale.