„Bez powietrza żyć się nie da, przez „kopciuchy” w kraju bieda!”

Liczba odwiedzających: 1783
Czy wiesz, że…?

Tzw. „kopciuchy” to tak naprawdę kotły pozaklasowe, które przyczyniają się do znacznego pogorszenia jakości powietrza. Użytkowanie takich kotłów skutkuje:

• wysoką emisją zanieczyszczeń, a tym samym zwiększonym ryzykiem zachorowań

• koniecznością częstych przeglądów instalacji kominowej ze względu na zwiększone ryzyko odkładania się w nim szkodliwych i łatwopalnych substancji takich jak np. sadza, pyły, itp. oraz zwiększone ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

• wysokimi kosztami eksploatacji (większe zużycie paliwa) związanymi z niską wydajnością cieplną kotła