„Ekozasad się trzymamy, o powietrze w gminie dbamy!”

Liczba odwiedzających: 2076
Lipiec 2021

„Ekozasad się trzymamy, o powietrze w gminie dbamy!”

Czy wiesz, że…?

Świadomość rangi ochrony powietrza jest podstawowym elementem podejmowanych działań mających na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami. Bieżące informowanie na temat jakości powietrza, przyczyn tego stanu i konsekwencji, owocuje chęcią współpracy społeczeństwa na rzecz wspólnego dobra, jakim jest poprawa stanu środowiska.