Gmina Belsk Duży, oficjalny serwis informacyjny

Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Stanowisko ds. rolnictwa, działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

92
STANOWISKO ds. ROLNICTWA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Zakres działania:

  1.  Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i likwidację działalności oraz wydawanie potwierdzeń przyjętych wniosków,
  2. Przekształcanie w/w wniosków w formę elektroniczną i przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  3. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z rejestru ewidencji działalności gospodarczej dla podmiotów zarejestrowanych przed 01 lipca 2011r,
  4. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
  5. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  6. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  7. Prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim,

Paulina Galińska tel: 48 66 11 271 wewn. 118 e-mail: p.galinska@belskduzy.pl biuro: Urząd Gminy pokój nr 7

Druki do pobrania