W związku z dyskusją na temat technologii 5G, poniżej zostają zamieszczone dokumenty, które pozwolą zapoznać się z tematyką

Data: 05.12.2019 r., godz. 14.00    Liczba odwiedzających: 456
1. Proces legislacyjny ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (w tym opinie poszczególnych resortów)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318651/katalog/12553345#12553345

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001815/O/D20191815.pdf

3. Biała księga Ministerstwa Cyfryzacji

https://www.gov.pl/web/5g/biala-ksiega1

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417