Dezynfekcja przestrzeni publicznej

Data: 12.11.2020 r., godz. 15.20    Liczba odwiedzających: 91
Kolejne działania w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania pandemii COVID-19
W związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania pandemii wirusa COVID -19 na terenie Gminy Belsk Duży odbyła się ponowna dezynfekcja przestrzeni publicznej.

Dezynfekcja była zaplanowana na noc w dniu 10 listopada godzinach 22.00 – 2.00 na chodnikach i ciągach komunikacyjnych przed miejscami, takimi jak ośrodek zdrowia, szkoły, urząd gminy, kościoły, przystanki autobusowe, cmentarze, bank, teren wokół jednostek OSP z terenu gminy oraz przed budynkami socjalnymi. Wzięli w niej udział przeszkoleni strażacy ochotnicy jednostek z Belska Dużego i Lewiczyna we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.

Prace były przeprowadzone środkiem dezynfekującym zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym wspólnie z właścicielami obiektów i jednostkami straży. Dezynfekcja była prowadzona zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego środkami specjalnie do tego przeznaczonymi. 

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak