Modernizacje w Lewiczynie i Woli Łęczeszyckiej

Data: 16.07.2020 r., godz. 13.20    Liczba odwiedzających: 1289
Rozpoczynają się prace przy modernizacji dróg gminnych

Modernizacje w Lewiczynie i Woli Łęczeszyckiej

Wykonawca firma DE-SO Stanisław Sowiński z Warki rozpoczął przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lewiczyn – Zaborów. Z powodu warunków pogodowych przesunięto zaplanowaną modernizację o kilka tygodni. Wykonawca wykona przebudowę drogi gminnej polegającą na położeniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy na odcinku prawie 912mb na kwotę 534 000,00 zł. Na tą inwestycję Wójt Władysław Piątkowski podpisał umowę o dotację z Samorządem Mazowsza w ramach programu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” na kwotę 175 000,00 zł.

Ze środków własnych belski samorząd wykona przebudowę drogi gminnej nr 160123W na odcinku od drogi woj. nr 728 do wsi Wola Łęczeszycka. Tu modernizacja opiewa na kwotę: 169 000,00zł i obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi i poboczy na odcinku 731mb. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec lipca 2020r.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak