Zawiadomienie

Data: 24.03.2020 r., godz. 12.50    Liczba odwiedzających: 209
Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych.
Treść zawiadomienia
(plik .pdf do pobrania)