Pasaż i parking w centrum Belska

Data: 06.06.2017 r., godz. 13.33    Liczba odwiedzających: 1695
W dniu 6 czerwca dokonano odbioru oczekiwanej przez mieszkańców gminy Belsk Duży inwestycji, w której uczestniczyli radna Ewa Maciak, sekretarz Renata Ostatek, przedstawiciele urzędu gminy, wykonawcy i nadzoru budowlanego.

Przed budynkiem Urzędu Gminy pojawiły się czterdzieści dwa miejsca parkingowe, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych, nowy chodnik czy elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Na jesieni zostaną posadzone wokół pasażu także drzewa i krzewy.

Wybrany w drodze przetargu wykonawca projektu „ Rewitalizacja terenów Centrum Belska Dużego Etap I” firma Grzegorz Rychlicki Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BRUK-BUD" ze Skaryszewa zakończył prace. Przedmiotem prac przed budynkiem Urzędu Gminy były prace budowlane w zakresie rozbiórki nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni, montaż nowego oświetlenia ulicznego i wyposażenia wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej.

Całkowita wartość zamówienia wyniosła 502 570zł.

E. Tomasiak