Siła Sołectw

Data: 18.04.2019 r., godz. 11.44    Liczba odwiedzających: 653
Kolejne miejscowości planują skorzystać z samorządowego funduszu MIAS
Dzięki wsparciu Wójta Władysława Piątkowskiego i Rady Gminy kolejne belskie wsie planują skorzystać z samorządowego programu MIAS.

W zeszłym roku z pilotażowego programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw skorzystały sołectwa Belsk Duży i Lewiczyn, tam zakupiono wyposażenie kuchni do miejscowych strażnic OSP. W tym roku sołtysi Łęczeszyc, Rożec, Starej Wsi i Zaborowa wspólnie z radami sołeckimi planują zakupy i montaż siłowni plenerowych. Jest także szansa na zakup wyposażenia kuchni w strażnicy OSP w sołectwie Wilczogóra. Dzięki wsparciu beskiego samorządu zostały złożone wnioski w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Sołtysi angażują się w integrowanie i budowanie więzi między mieszkańcami wsi poprzez przeróżne projekty. Sołtysi Woli Starowiejskiej i Zaborowa zorganizowali w tym roku spotkania ostatkowe, sołtys Bodzewa zaprosił mieszkańców wsi na wspólne świętowanie Dnia Kobiet, a gospodarz Starej Wsi na Tłusty Czwartek. Wola Starowiejska była także gospodarzem gminnego Dnia Sołtysa.

Także panie rozpoczęły swoją kadencję z dużą energią. Sołtys Anielina założyła grupę nieformalną wspólnie z którą planują w przyszłości uporządkować teren przy stawie w centrum miejscowości i zakupić plac zabaw dla dzieci. Pani sołtys z Rębowoli współtworzyła koło gospodyń wiejskich "Rembowianki" z którą uporządkowali teren w centrum wsi i planują organizować wspólne spotkania integracyjne.

Wspólne spotkania sołtysów podczas spotkań takich jak Dzień Sołtysa czy szkolenia pozwalają na inspirowanie się i wspieranie swoich działań. Sołeckie pikniki "W belskich sadach", zawody wędkarskie w Łęczeszycach z okazji Dnia Dziecka, czy piłkarskie zawody sportowe w Starej Wsi, którymi gospodarzami są sołtysi wpisały się już na dobre w gminny krajobraz.

E. Tomasiak