Dzień Sołtysa 2019

Data: 09.03.2019 r., godz. 10.54    Liczba odwiedzających: 564
Spotkanie z nowo wybranymi sołtysami
W Gminie Belsk Duży zakończyły się wybory na sołtysów. Podczas spotkań z mieszkańcami wybrano dziesięciu nowych sołtysów, a dwudziestu czterech kontynuuje pracę na rzecz swoich społeczności.

W związku ze zbliżającym się Dniem Sołtysa Wójt Władysław Piątkowski wspólnie ze Zbigniewem Byrskim - sołtysem sołectwa Wola Starowiejska, radnym i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Belsk Duży zaprosili przedstawicieli sołectw do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej gminy. Podczas zorganizowanego spotkania, połączonego ze szkoleniem z zakresu ochrony powietrza, sołtysi mieli możliwość integracji, wspólnej wymiany doświadczeń i nowych pomysłów. Na spotkaniu nie zabrakło Przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Sikorskiego, Sekretarz Renaty Ostatek, Skarbnika Hanny Grotek, Marleny Dudek (Kierownik referatu podatków i opłat), Arkadiusza Sołysiaka (inwestycje) i Karoliny Zaszewskiej (ochrona środowiska).

Sołtysowanie to praca przede wszystkim społeczna, a jednocześnie dająca wiele możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś dla swojej miejscowości zrobić, podkreślali organizatorzy Dnia Sołtysa 2019.

Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami sołectwa a gminą. Sygnalizuje o potrzebach swoich społeczności z jednej strony, z drugiej pilnuje, aby zarządzenia czy uchwały organów gminy były w sołectwie znane i wykonywane, dodała koordynator spotkania Emilia Tomasiak. Działalność sołectw i praca sołtysów musi więc być spójna z działalnością gminy. Z jednej strony wspieranie gminy w realizacji jej zadań, z drugiej organizowanie wspólnej pracy na rzecz miejsca zamieszkania.

Podczas zebrania nie zabrakło życzeń składanych na ręce sołtysów. Wójt Władysław Piątkowski na nową rozpoczynającą się kadencję życzył wszystkim, aby wieś dzięki nim kojarzyła się z nową jakością i aby nie brakowało sił, empatii do innych i cierpliwości podczas ciężkiej pracy jaką jest praca sołtysa.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży


Zgodnie z wolą mieszkańców funkcje sołtysów na okres kadencji 2019-2023 pełnią:

1. Wioletta Kowalska - Aleksandrówka
2. Paulina Borkowska - Anielin
3. Paweł Trzaska - Bartodzieje
4. Agnieszka Prokopczyk - Belsk Duży
5. Witold Górzyński - Belsk Mały
6. Roman Kocewiak - Bodzew
7. Adolf Napiórkowski - Boruty
8. Mariusz Potrzebowski - Daszewice - Rożce
9. Elżbieta Cąderek - Grotów
10. Małgorzata Katana - Jarochy
11. Andrzej Biliniak - Julianów 
12. Bolesław Michałowski - Koziel
13. Sławomir Kiljański - Kussy
14. Czarnecka Marta - Lewiczyn
15. Robert Szczepaniak - Łęczeszyce
16. Mariusz Gieleciński - Maciejówka
17. Mirosława Cieślak - Mała Wieś
18. Bogdan Zakrzewski - Oczesały
19. Przemysław Łoboda - Odrzywołek
20. Iwona Snopek - Rębowola
21. Włodzimierz Nerlo - Rosochów
22. Katarzyna Kwaśniewska - Skonecka - Sadków Duchowny
23. Stanisław Adamski - Sadków Kolonia
24. Andrzej Markiewicz (jr) - Skowronki
25. Andrzej Kuligowski - Stara Wieś
26. Piotr Jakóbczak - Tartaczek
27. Patrycja Górczyńska - Widów
28. Bożenna Korzenko - Wilczogóra
29. Jan Kuchta - Wilczy Targ
30. Michał Słomiński - Wola Łęczeszycka
31. Zbigniew Byrski - Wola Starowiejska
32. Ewa Wiśniakowska - Wólka Łęczeszycka
33. Zbigniew Jakubczak - Zaborów
34. Stefan Szewczyk - Zaborówek