Umowy na dotacje podpisane

Data: 03.07.2018 r., godz. 07.59    Liczba odwiedzających: 716
Powstaną nowe altany rekreacyjne w Rożcach i Łęczeszycach.
W dniu 29 czerwca 2018 członkowie zarządów Łęczeszyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach podpisali umowy o dofinasowanie swoich projektów.

W ramach projektów grantowych powstaną altany rekreacyjne przy zbiorniku wody w Łęczeszycach oraz przy strażnicy OSP w Rożcach. Zwiększy to dostępność do infrastruktury służącej społeczności lokalnej. Oba projekty o wartości 30 000zł otrzymają wsparcie w wysokości 100% dofinasowania w ramach Programu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole umowy podpisywali przedstawiciele dwudziestu organizacji pozarządowych z powiatów grójeckiego i przysuskiego należących do Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Lokalną Grupę Działania reprezentował Prezes Zarządu Marian Kmieciak oraz kierownik biura LGD Agnieszka Listkiewicz.

Emilia Tomasiak