Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Obchody w Lewiczynie

Data: 04.05.2017 r., godz. 11.31    1585
W dniu 3 maja w Lewiczynie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Matki Boskiej Lewiczyńskiej celebrowaną przez wikariusza ks Piotra Hejnę, przy oprawie muzycznej Chóru Liturgicznego „Cor Matris” (Serce Matki) pod dyrekcją Marcina Pyry oraz Orkiestry Parafialnej pod batutą Kazimierza Feliksiaka.

Uczestniczyli w niej władze gminy: Wójt Władysław Piątkowski z małżonką, Renata Ostatek – sekretarz urzędu, Ewa Łubińska – radna i przewodnicząca komisji oświaty, radny Grzegorz Janota, przedstawiciele Lasów Państwowych, mieszkańcy gminy oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z jednostki w Lewiczynie.

Druga część obchodów odbyła się na placu przy remizie strażackiej, gdzie dh Marcin Błoński prezes OSP w Lewiczynie powitał zgromadzonych. Przeglądu pododdziałów dokonał dh Władysław Piątkowski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz dh Tomasz Wrzosek naczelnik jednostki.

W tym dniu dwaj kandydaci Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli ślubowanie na sztandar jednostki zgodnie z ceremoniałem powtarzając treść roty przysięgi. „Ślubuję, ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej...” Po złożeniu ślubowania Wójt Władysław Piątkowski, prezes dh Marcin Błoński oraz naczelnik dh Tomasz Wrzosek złożyli gratulacje nowo pasowanym druhom oraz wręczyli im pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie Wójt Władysław Piątkowski skierował słowa podziękowania pod adresem strażaków i całej społeczności zaangażowanej w organizację uroczystości. Złożył druhom i druhnom życzenia pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. Złożył wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie, podkreślił.

Na zakończenie strażacy i ich goście mieli okazję posłuchać koncertu utworów patriotycznych i okolicznościowych w wykonaniu Orkiestry Parafialnej w Lewiczynie pod kierownictwem Kazimierza Feliksiaka.

E. Tomasiak