Inwestycje w łęczeszyckiej szkole

Data: 06.04.2018 r., godz. 10.21    Liczba odwiedzających: 833
Zakończył się kolejny etap generalnego remontu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach
Zakończył się kolejny etap generalnego remontu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach.

- Od 2016 roku etapami trwa przebudowa pomieszczeń szkolnych w Łęczeszycach. Specyfika takich remontów to dni wolne od zajęć szkolnych przyznaje dyrektor szkoły Jacek Witczak, ale efekty są szalenie zadowalające. Wójt Władysław Piątkowski oraz Rada Gminy Belsk Duży przeznaczyła dotychczas na ten cel ponad 150 000 złotych.

- Generalny remont rozpoczęliśmy od przebudowy starej instalacji elektrycznej wewnątrz budynku na obu jego kondygnacjach, przebudowane zostały także schody zewnętrzne od strony kościoła. Pomalowane zostały sale szkolne i przedszkolne oraz główny korytarz na parterze budynku, wymieniono częściowo drzwi wewnętrzne. Pojawiły się nowe obudowy grzejników dodają członkowie Komisji Oświaty Rady Gminy - Przewodnicząca Ewa Łubińska i radny Paweł Augusiewicz.

- W związku z nową reformą oświaty wyposażono placówkę również w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, doposażono sale w nowe meble, podkreśla Maria Walewska – Żółcik Dyrektor GZOPO.

Kolejnym etapem prac będzie remont górnego korytarza, zaplanowany na lato 2018.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży