Ruszyła rekrutacja do przedszkoli 2018/2019

Data: 13.03.2018 r., godz. 10.00    Liczba odwiedzających: 992
Przypominamy o przesyłaniu zgłoszeń do 30 marca 2018 roku (piątek)
Przypominamy, że jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.

We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Pamiętajmy, że przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Na tym etapie kluczowe może być np.: miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub kryterium dochodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2018 roku (piątek). Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielają sekretariaty szkół oraz przedszkoli.

Wzór wniosku