Wymiana doświadczeń

Data: 29.11.2023 r., godz. 13.50    Liczba odwiedzających: 718
Sołtysi z terenu gminy Belsk Duży odwiedzili gminę Józefów (powiat biłgorajski).

W piątek, 24 listopada 2023 roku delegacja z gminy Belsk Duży udała się na wyjazd studyjny.


Cykl spotkań w Józefowie przedstawiciele belskiej gminy rozpoczęli od spotkania z Burmistrzem Gminy i Miasta - Romanem Dziurą. Włodarz opowiedział zebranym, dlaczego ich tereny są takie wyjątkowe. Mówił również o spółdzielniach socjalnych, których jest wielkim zwolennikiem.


Tego dnia odwiedzono między innymi Spółdzielnię Socjalną Piccoland Sala Zabaw w Józefowie. Prezes Elżbieta Jakubczak oprowadziła grupę oraz przekazała informacje o funkcjonowaniu spółdzielni.


Grupa sołtysów była również w Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną "Józefowski Ośrodek Usług Senioralnych". Tam przeprowadzono rozmowę z Panią Stanisławą Lalą - opiekunem oraz Martą Margol. Uczestnicy zapoznali się z ofertą uczęszczających do Klubu Seniora.


Wizyta zakończyła się w Gastronomicznej Spółdzielni Socjalnej Roztoczanka obiadem, a także rozmową z Zarządem tejże Spółdzielni - prezes Małgorzatą Rój i wiceprezes - Edytą Pilip.


Opiekunem grupy z gminy Belsk Duży był Prezes Centrum Turystyki Roztocze Spółdzielnia Socjalna - Jan Borowicz. Po Józefowie oprowadzał natomiast Adam Momot.


Wizyta została zorganizowana przez Gminnego Rzecznika Ekonomii Społecznej - Barbarę Gorączyńską we współpracy ze Stowarzyszeniem Boris. Z ramienia Gminy Józefów odpowiedzialnym był Prezes Spółdzielni Socjalnej "Józefowskie Centrum Usług Oświatowych" - Jarosław Dziura.


Urząd Gminy w Belsku Dużym