Informacja

Data: 21.03.2023 r., godz. 14.52    Liczba odwiedzających: 210
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Informacja.jpg (239 KB)