Wyjazd studyjny do Marek i Kobyłki

Data: 15.03.2023 r., godz. 14.08    Liczba odwiedzających: 928
Za nami kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o...". Tym razem był to wyjazd studyjny do Marek i Kobyłki.

Wizyta studyjna odbyła się w czwartek, 9 marca 2023 roku.


W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele belskiego Urzędu Gminy, Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, Starostwa Powiatowego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu czy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach,


Pierwszym punktem wizyty studyjnej było Centrum Integracji Społecznej w Kobyłce. To własnie tam Katarzyna Szczęsna - Kierownik CIS opowiedziała o tym jak powstało Centrum, oraz o tym czym się tak naprawdę zajmuje. CIS jako podmiot ekonomii społecznej adresowane jest do osób bezrobotnych, powyżej 18 roku życia, mieszkających na terenie Marek. Oferuje kursy przyuczające do zawodu, szkolenia, warsztaty oraz różnorodne formy wsparcia (pomoc psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga, socjoterapeuty, doradcy zawodowego). Uczestnicy wyjazdu mogli na własnej skórze przekonać się jak to działa oraz wspierając ekonomię społeczną zakupić rzeczy wykonane w ramach zajęć.


Następnie wszyscy uczestnicy wyjazdu udali się do Kobyłki. Tam przywitała zebranych wiceburmistrz Miasta Kobyłka - Katarzyna Rostek. Podzieliła sie ona z nami doświadczeniami i rezultatami, jakie udało się osiągnąć w obszarze pomocy społecznej i współpracy z trzecim sektorem. Mówiła również o tym, że dzięki dobrej współpracy można naprawdę wiele zdziałać.


W Kobyłce odwiedzono Spójdzielnię Socjalną "Podkowa". O działalności opowiadały Prezes Zarzadu - Beata Jaroń, która jest również Rzecznikiem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Gminie Jadów oraz Marzena Ryszawy - mieszkanka Kobyłki z doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej. To właśnie te dwie gminy: Jadów i Kobyłka postanowiły wspólnie otworzyć Spółdzielnię Socjalną.


Działaniem na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych zajmuje się Stowarzyszenie Qźnia. Jego założycielem jest Żaneta Rechnio - pedagożka, doradczyni zawoda i kuratorka społeczna, która w 2021 została doceniona za swą pracę i przyznano jej tytuł laureatki XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. O działaniach podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej mówiła natomiast Izabela Drzazga.


Ostatnim punktem wizyty było Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce. Jest to jednostka powiatowa, która powstała w drugiej połowie 2022 roku. Działa ona na rzecz osób niepełnosprawnych, a o jego funkcjonowaniu opowiedziała Agata Żędzian-Andrzejczyk - wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przybliżyła wszystkim gościom siedzibe COM-u, które jest jednym z największym na Mazowszu.


Urząd Gminy w Belsku Dużym