Spotkali się by porozmawiać o depresji

Data: 28.02.2023 r., godz. 18.04    Liczba odwiedzających: 977
Dzięki Wójtowi Gminy Belsk Duży – Władysławowi Piątkowskiemu za nami kolejne spotkanie z cyklu ,,Porozmawiajmy o…”. Tym razem spotkano się w świetlicy w Starej Wsi. Tym

Tym razem tematem przewodnim była depresja.


Spotkanie dotyczyło Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Było to owocne spotkanie, można było się dowiedzieć jak w porę zareagować, nie bagatelizować sygnałów, które wysyła nam nasz umysł, ciało oraz nastrój. Dziękujemy bardzo Panu Ireneuszowi Dalbie – Psychologowi Gminnemu , który w sposób bardzo przejrzysty przekazał wiedzę na ten temat. Podziekowania kieruję również do P. Dariusza Paprzyckiego dietetyka, ten doświadczony fachowiec w swojej profesji , uświadomił nam jaka jest zależność między jedzeniem , a chorobą jaką jest Depresja. Gościliśmy również Panie od suplementacji firmy Forever , Małgorzata Ewa Bernacka wprowadziła nas jak możemy naturalnie, wspomagać się w chorobie.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom , Pani sekretarz UG Belsk Duży Renacie Ostatek, Dyrekcji PCPR Grójec P.Ewie Grotek i Natalii Noremberg , Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu Barbarze Muranowicz, Szkole Podstawowej w Lesznowoli P. Magdzie Sobkowiak GZOPO Belsk Duży Marii Walewskiej-Żółcik ,pracownikom UG Belsk Duży jak również P.Edycie Czapskiej – Łyczak za przygotowanie poczęstunku, GOSIR P. Markowi Szewczyk za udostępnienie nam świetlicy i sprzętu. Szczegolne podziekowania kieruję w stronę Społeczności lokalnej oraz społeczności z Gmin ościennych. Dziękujemy i zapraszamy do zgłaszania pomysłów o jakiej tematyce chcielibyście Państwo rozmawiać, co sprawia trudności, a może podzielić się z nami swoimi osiągnięciami, czekamy na propozycje. Kontak nr tel.48 6611281 wew.144


Autor: Barbara Gorączyńska
Ekonomia Społeczna Urząd Gminy Belsk Duży