Rozmawiali o dostępności

Data: 13.02.2023 r., godz. 09.31    Liczba odwiedzających: 826
W belskim Urzędzie Gminy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o...".

Kolejne spotkanie za nami z cyklu ,,Porozmawiajmy o.....'' - znów frekwencja zaskakująco duża. Może to tylko świadczyć o tym, że jesteśmy otwarci aby rozmawiać, słuchać i podejmować wyzwania. T


ym razem mówiliśmy o ,,Dostępności", dostępności dla różnych okoliczności, dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli – nas wszystkich, ale jego głównymi adresatami są osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami. Pamiętajmy, że takich osób jest wokół nas wiele.


W dostępności szczególnie ważna jest właśnie otwartość na drugiego człowieka oraz jego potrzeby. Wymaga wspólnego wysiłku i zaangażowania – współpracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli. Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi każdy człowiek. Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do dokumentów papierowych, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba głucha lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, a uzyskanie informacji będzie utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe.


Dostępność jest to zapewnienie swobodnego dostępu do usług i możliwości udziału w życiu społecznym. To my wszyscy mamy za zadanie, pomagać na ile możemy, nie być obojętnym na drugiego człowieka, szukać rozwiązań, możliwości poprawy jakości życia jeśli tylko mamy narzędzia trzeba działać.


Dziękuję serdecznie za zaufanie wszystkim obecnym na spotkaniu, bo śmiało mogę tak powiedzieć, informacje zwrotne jakie padały po spotkaniu utwierdziły mnie, że moja praca zmierza w dobrym kierunku, co najlepsze daje poczucie solidarności i wspólnoty. Pragnę jeszcze podziękować zaproszonym gościom prowadzącym spotkanie.


Podziękowania kieruję do:
- Hanny Maliszewskiej - rzecznik MCPS
- Artura Świercza - Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób z Niepełnosprawnością
- Joanny Krasnodębskiej - Animatorki Mazowsze Lokalnie
- Katarzyny Leśko - Stowarzyszenie Boris
 - Stanisławy Retmaniak - Stowarzyszenie Boris za współpracę oraz motywację i wsparcie.


Dziękuję i zapraszamy na kolejne spotkania, rozmowy, jak również Waszą obecność bo bez niej byłoby trudno wychodzić naprzeciw trudnościom.


Barbara Gorączyńska
Gminny Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej