Anioły z Łęczeszyc

Data: 27.10.2017 r., godz. 14.46    Liczba odwiedzających: 730
Zakończono prace restauratorskie w Łęczeszycach
Rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w Łęczeszycach.

W tym roku w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela z Klasztorem Paulinów w Łęczeszycach samorządowe środki przyznano na remont i konserwację drewnianej, rzeźbionej ambony z XVIIIw. Została ona wpisana do rejestru zabytków pod nr 499 dział B w 1972r . Prace konserwatorskie trwały ponad dwa miesiące.

Wniosek złożony przez Przełożonego Klasztoru Ojca Roberta Dziewulskiego do Rady Gminy został uznany za zasadny. Umowa na dofinansowanie remontu w wysokości 50.000zł została podpisana przez Wójta Władysława Piątkowskiego na początku lipca. Całość prac konserwatorskich przy remoncie ambony wyniosła ponad 126 000zł.

Teraz odremontowana zabytkowa ambona jest prawdziwą ozdobą łęczeszyckiej świątyni.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży