Podsumowanie współpracy

Data: 17.02.2021 r., godz. 08.09    Liczba odwiedzających: 216
Spotkanie podsumowywujące współpracę w latach 2019 – 2020 w Belsku Dużym z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie
W piątek 12 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy Belsk Duży podpisano Umowę pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanym przez dyrektora Tomasza Lewandowskiego, a wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. na kwotę 2 062 710,00 zł. na remont następnego odcinka ciągu drogowego drogi wojewódzkiej nr. 725 o długości 3,3 km . Po podpisaniu umowy Starosta Krzysztof Ambroziak prowadził rozmowy z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Tomaszem Lewandowskim o planowanych remontach na drogach wojewódzkich usytuowanych na terenie Powiatu Grójeckiego.

Następnie odbyło się spotkanie podsumowywujące współpracę w latach 2019 – 2020 pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Lewandowskiego oraz Dyrektora radomskiego oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewa Ostrowskiego, przy udziale Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszka Przybytniaka, oraz Starosty Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka. Gminę Belsk Duży reprezentowali : Wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy w Belsku Dużym Bogusław Sikorski.

Na spotkaniu omówiono dalszą strategię rozwoju i remontów oraz poprawy bezpieczeństwa na lata 2021 – 2022 na odcinkach dróg wojewódzkich 728, 725 przebiegających przez tereny Gminy Belsk Duży z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb i problemów mieszkańców gminy oraz prowadzonych już inwestycji.

Dzięki współpracy Gminy Belsk Duży z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, Radą Sejmiku Województwa Mazowieckiego reprezentowaną przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich radnego Leszka Przybytniaka, oraz jednostką MZDW w Warszawie reprezentowaną przez Dyrektora Tomasza Lewandowskiego i Dyrektora radomskiego oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewa Ostrowskiego, udało się przeprowadzić inwestycje remontu drogi wojewódzkiej 725 na odcinkach 33+850 do 36+600 i od 36+600 do 37+950 od miejscowości Mała Wieś do granicy gminy w miejscowości Głudna gm. Błędów w łącznej kwocie 3 171 170,55 zł, natomiast na drodze 728 na terenie naszej gminy zostaną zamontowane doświetlenia przejść dla pieszych z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza projektu "60. Bezpieczni - Doświetleni na 728-ce" w sześciu lokalizacjach w miejscowościach Odrzywołek, Mały Belsk, Belsk Duży, Stara Wieś, Łęczeszyce, Wola Łęczeszycka na kwotę 320 000zł, które będą zrealizowane w 2021r.co poprawi znacząco bezpieczeństwo pieszych i kierowców poruszających się po drodze wojewódzkiej 728.

Urząd Gminy Belsk Duży
Referat Rozwoju Gminy