Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data: 14.02.2018 r., godz. 14.50    Liczba odwiedzających: 507
Treść ogłoszenia
(plik .pdf do pobrania)