Szkolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Data: 13.01.2020 r., godz. 14.40    Liczba odwiedzających: 120
Szkolenia dotyczące „Opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłaty wynikającej z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłaty wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i baza BDO”

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: Opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO.
 
Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

17 stycznia 2020 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
miejsce szkolenia: siedziba Urzędu Marszałkowskiego, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterze.

24 stycznia 2020 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
miejsce szkolenia: siedziba Urzędu Marszałkowskiego, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterze.

4 lutego 2020 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
miejsce szkolenia: siedziba Urzędu Marszałkowskiego, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterze.
 
Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.
 
Szkolenia są bezpłatne!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej (z zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia) oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629; e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 
W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:
Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
tel. 22 59 79 703

Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
tel. 22 59 79 164

Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
tel. 22 59 79 263

Magdalena Olejko, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
tel. 22 59 79 292