Ruszyła rekrutacja do przedszkoli 2019/2020

Data: 05.03.2019 r., godz. 09.01    Liczba odwiedzających: 218
Przypominamy o przesyłaniu zgłoszeń do 29 marca 2019

Przypominamy, że jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.

We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Pamiętajmy, że przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Na tym etapie kluczowe może być np.: miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub kryterium dochodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2019. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielają sekretariaty szkół oraz przedszkoli.