Usuwanie azbestu: wnioski do 28.02.19

Data: 25.02.2019 r., godz. 12.58    Liczba odwiedzających: 227
OGŁOSZENIE

Gmina Belsk Duży uruchamia zadanie pn.
„Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Belsk Duży ETAP IX”. 

W celu realizacji tego zadania gmina będzie starała się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mieszkańcy mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Belsk Duży o dofinansowanie usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu nieruchomości
do dnia 28.02.2019 r.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Belsk Duży w pokoju nr. 1

W związku z kryteriami zasad dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z którymi dotacja będzie obejmowała do 30% kosztów kwalifikowanych, zainteresowani mieszkańcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia w którym zadeklarują możliwość dopłaty ze środków własnych oraz oświadczenia wyrażającego zgodę na zrealizowanie zadania na swojej nieruchomości.

Zadanie nie obejmuje wykonania nowych pokryć dachowych.