ZAWIADOMIENIE o wykonaniu dokumentacji urządzeniowej oraz taksacji terenowej lasów niebędących własnością Skarbu Państwa na terenie Gminy BELSK DUŻY

Data: 13.06.2018 r., godz. 15.30    Liczba odwiedzających: 567
Belsk Duży, dn. 11.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o wykonaniu dokumentacji urządzeniowej oraz taksacji terenowej
lasów niebędących własnością Skarbu Państwa na terenie
Gminy BELSK DUŻY


W związku z realizacją pierwszego etapu zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” zleconego na podstawie umowy nr 55.2018.RS z dn. 18 kwietnia 2018 r. , przez Powiat Grójecki, informuję, że

od dnia 01.06.2018 do dnia 15.08.2018 odbywa się taksacja terenowa lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.


Po wykonaniu opracowania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu zostaną one wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Belsku Dużym. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów będą mogli składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Informuję ponadto, że  projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Grójcu.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu:
(+48) 530 794 720 w godzinach 8:00 – 16.00.