Gmina Belsk Duży, oficjalny serwis informacyjny

Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczogórze

749
Wilczogóra 12a 05-622 Belsk Duży
Skład Zarządu:
Prezes – Ireneusz Bałut
Wiceprezes- Marek Zieliński
Naczelnik – Robert Zieliński
Z-ca naczelnika – Jan Bińkiewicz
Gospodarz – Jan Gniadzik
Skarbnik – Mieczysław Kołdra
Sekretarz – Jerzy Michalak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Witold Orłowski
Wiceprzewodniczący-Władysław Zieliński
Sekretarz – Zbigniew Gniadzik

Stan osobowy OSP: członkowie zwyczajni -25,wspierający- 9.
Wyposażona w samochód marki Jelcz GCBA 6/32.

OSP Wilczogóra powstała w 1961 roku. Jej założycielami byli Mieczysław Szewczyk, Kazimierz Brzeziński, Andrzej Mirkowski.

Ważniejsze wydarzenia z życia OSP:
W roku 1964 przystąpiono do budowy remizy strażackiej, którą w następnym roku oddano do użytku. W latach 1972-80 dokonano dalszej rozbudowy budynku w zakresie pomieszczenia garażowego, lokalu do pracy Zarządu OSP i pomieszczeń socjalnych. W 2006 r. pobudowano garaż wolnostojący na dwa stanowiska garażowe oraz zaplecze socjalne. Zadanie oddano do użytkowania w 2008 roku. Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzono najpierw samochodem marki ”Lublin”, którego w 1978 r. zastąpił „Żuk” będący na wyposażeniu do 2002 r. W kolejnych latach działania ratowniczo-gaśnicze prowadzono samochodem „Jelcz”, który nadal pozostaje na wyposażeniu