Ochotnicza Straż Pożarna w Belsku Dużym

Liczba odwiedzających: 2839
ul. Szkolna 1 05-622 Belsk Duży
Skład Zarządu:
Prezes – Stanisław Kołacz
Wiceprezes- Bogusław Sikorski
Wiceprezes-naczelnik – Tomasz Jasiński
Z-ca naczelnika – Paweł Jasiński
Gospodarz – Dariusz Kołacz
Skarbnik – Stefan Krawczak
Sekretarz – Michał Ławnicki
Kronikarz – Arkadiusz Dyga
Członek Zarządu – Daniel Arciszewski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Marian Ciamarczan
Sekretarz – Bogusław Jasiński
Członek – Adolf Matysiak
OSP Belsk Duży powstała w 1917 roku.

Stan osobowy OSP:
Członkowie zwyczajni -59, wspierający – 42, honorowi – 5.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza -1, w składzie 9 członków.

Jednostka włączona w 1995r. do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Wyposażona w samochody: Jelcz GCBA 7,7/32; Man GBA 2,5/16, Nissan; SCANIA P450 (N321).