Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

668

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Dyrektor – Maria Walewska- Żółcik
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duży
Tel./fax: /48/ 661 02 86
e-mail: gzeas@belskduzy.plGminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym – w skrócie GZOPO – jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną przez Radę Gminy w 1996 r. Uchwałą Nr XVI/104/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym, przekształcony potem w GZOPO w roku 2016.

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: od godz.7.30 do godz. 15.30

Skład osobowy:
Dyrektor – mgr Maria Walewska – Żółcik
Główny Księgowy – Nina Kowalska
Samodzielny Referent - mgr Ewa Feller

Jednostki, dla których GZOPO wykonuje obsługę finansowo- księgową:
- Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łęczeszycach
- Publiczne Przedszkole w Starej Wsi
jak również oddziały klas „0” we wszystkich szkołach podstawowych i świetlice dziecięce.

Zadania:
Szczegółowy zakres zadań jednostki określa jego Statut.

Należy do nich m. in.:
- Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo- księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szkół, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
- Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i świadczeń socjalnych.
- Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły.
- Organizowanie dowozu uczniów do szkół.
Współpraca z dyrektorami w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty.
- Opracowywanie planów, sprawozdań oraz informacji z zakresu zadań oświaty.
- Organizowanie konkursów na dyrektorów szkół oraz komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli
- Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Belsk Duży.