Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

2314
STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA
Zakres działania:

-nadawanie nazw ulicom, placom oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,  
-bieżące prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie gospodarki przestrzennej,
-wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
-wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-prowadzenie postępowań związanych z opłatami planistycznymi,
-prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
-prowadzenie rejestru wniosków do zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
-wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mariusz Dmochowski, tel. 48 66 11 271 wew.129 , email:budownictwo@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. 15

Dokumenty do pobrania