Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Referat Budżetowy

1108
REFERAT BUDŻETOWY
Zakres działania:

- przygotowanie projektu budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
- realizacja i obsługa finansowa budżetu gminy,
- sprawozdawczość budżetowa i finansowa w zakresie realizacji budżetu i z wykonania budżetu gminy za dany rok.

Kierownik Referatu:

Joanna Ciamarczan – Skarbnik Gminy, tel. 48 66 11 271 wew. 122, email: skarbnik@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy  pok. nr 11

Pracownicy:


Hanna Grotek - Z-ca Skarbnika Gminy, tel. 48 66 11 271 wew. 121, email: z-skarbnik@belskduzy.pl, pok. nr 10
Lidia Gębska, tel. 48 66 11 271 wew. 120, email: l.gebska@belskduzy.pl, pok. nr 9
Małgorzata Kolibabska, tel. 48 66 11 271 wew. 111 email: m.kolibabska@belskduzy.pl, pok. nr 9
Iwona Sadłowska, tel. 48 66 11 271 wew. 110, email: i.sadlowska@belskduzy.pl, pok. nr 9