Szkoły gimnazjalne

Liczba odwiedzających: 2038

Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym
Dyrektor – mgr Janina Pawełek

ul. Szkolna 3
05 – 622 Belsk Duży
Tel/fax /48/ 664 03 82
e-mail: gimbel@poczta.onet.pl
www: www.gimbel.pl


Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym

Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym, wybudowane 2002 r., jest najmłodszą i najnowocześniejszą placówką oświatową na terenie gminy. Uczniowie Gimnazjum w Belsku Dużym od lat uzyskują wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, a absolwenci stanowią czołówkę szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież gimnazjum odnosi również liczne sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Od 14 maja 2008 r. szkoła nosi imię księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.

Szkoła oferuje uczniom:

- zajęcia w pracowniach komputerowych z dostępem do internetu
- zajęcia w nowoczesnych pracowniach fizycznej i chemicznej
- zajęcia w pracowniach językowych z nauką języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego na różnych poziomach zaawansowania.
- zajęcia pozalekcyjne, w tym chór i zespół muzyczny
- zajęcia sportowe, również w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego
- możliwość udziału w różnorodnych wycieczkach krajowych i zagranicznych
- możliwość wstąpienia do Szczepu Drużyn ZHP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
- możliwość udziału w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych (kuratoryjnych, ministerialnych itd.)
- możliwość udziału w licznych konkursach, festiwalach i imprezach wewnątrzszkolnych
- bogato wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do internetu
- możliwość udziału w pracach teatrów szkolnych: Belle Epoque i Teatru Młodych
- możliwość pracy w samorządzie uczniowskim i wolontariacie
- zajęcia z psychologiem (oferta skierowana również do rodziców)
- zajęcia z pedagogiem
- opiekę pielęgniarki szkolnej
- możliwość korzystania ze świetlicy
- możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
- możliwość korzystania ze sklepiku

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze sportowe z salą gimnastyczną, wielofunkcyjnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnię lekkoatletyczną z oświetleniem. Samorząd planuje też kolejną inwestycję, budowę szkolnej hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym z zapleczem mającym mieścić przebieralnię, sanitariaty, sale gimnastyki korekcyjnej, siłownię, pokój instruktorów, magazyny sprzętu sportowego i gimnastycznego oraz pomieszczenia techniczne.