Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Patronat Wójta Gminy

696
O Patronat Honorowy Wójta Gminy Belsk Duży może ubiegać się organizator imprezy, wydarzenia bądź przedsięwzięcia, które posiadają zasięg lub rangę gminną, a ich realizacja jest zbieżna z zadaniami gminy i służy promocji oraz rozwojowi gminy Belsk Duży.

Wniosek o Honorowy Patronat Wójta ( wg. wzoru) należy przesłać na adres siedziby Urzędu Gminy Belsk Duży, dostarczyć osobiście do sekretariatu lub przesłać mailowo na adres promocja@belskduzy.pl.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy Belsk Duży.

Każdy kto ubiega się o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Belsk Duży zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie gminy.

Zasady przyznawania Patronatu przez Wójta