News

Informacja dla rolników, którzy będą składali wnioski o oszacowanie szkód po wystąpieniu opadów gradu

Data umieszczenia:

W związku z opadami gradu, które wystąpiły w dniu 27 maja 2016 roku na teręnie miejscowości Belsk Duży, Boruty, Grotów,
Lewiczyna, Oczesały poszkodowani producenci mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać do 15 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Belsk Duży, w pokoju nr 7 w godzinach 7 .30-15.30.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016.

Wójt Gminy
Władysław Piątkowski

Druk wniosku

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14