Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli rozpoczęta

Data umieszczenia:

Rozpoczęła się właśnie rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 w gminie Belsk Duży. Jakie Przedszkole wybrać, jakie są kryteria rekrutacji, do kiedy i jakie dokumenty należy złożyć?

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu. Złożą tam tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Procedura rejestracyjna w różnych miastach i gminach przebiega trochę inaczej. Elementem spójnym dla wszystkich jest siedem odgórnych kryteriów ustawowych – branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

KRYTERIA USTAWOWE
- Wielodzietność rodziny kandydata
- Niepełnosprawność kandydata
- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jeśli po tym etapie postępowania w przedszkolu nadal są wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych przez radę gminy. Kryteria samorządowe, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego to min.: miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu, ilość zadeklarowanych godzin ponad podstawę.

W naszej gminie wnioski można składać już od początku marca. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017roku (piątek). Są one dostępne w sekretariatach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez wszystkie szkoły podstawowe w gminie Belsk Duży.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
(plik .pdf do pobrania)

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14