Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Data: 16.10.2020 r., godz. 14.35    Liczba odwiedzających: 47
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej są nadal przyjmowane.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

  • mikroprzedsiębiorcy tj. przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników,
  • organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, uczniowskie kluby sportowe, koła łowieckie.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1.04.2020r i są aktywne na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

Szczegółowe informacje:
tel. 48 664 80 30
tel. 48 664 80 53
tel. 48 664 80 49
 
e-mail: tarcza@grojec.praca.gov.pl  

Dokumenty do pobrania oraz informacje ogólne dostępne są na stronie internetowej: https://grojec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza