Symboliczne przekazanie sprzętu w belskiej szkole

Data: 16.09.2020 r., godz. 12.15    Liczba odwiedzających: 161
Marszałek Stanisław Karczewski, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska i Wójt Władysław Piątkowski gośćmi specjalnymi PSP JP2
W dniu 16 września odbyło symboliczne przekazanie sprzętu komputerowego pozyskanego przez Naszą Gminę w ramach programu "Zdalna szkoła+" w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym niezbędnego do zdalnej nauki. Łącznie Gmina Belsk Duży pozyskała sprzęt o wartości 94 617zł (32 laptopy i 40 tabletów). Trafiły one do szkół w Belsku Dużym (12 laptopów i 13 tabletów), Lewiczyna (5 laptopów i 10 tabletów), Zaborowa (5 laptopów i 7 tabletów) i Łęczeszyc (10 laptopów i 10 tabletów).

Przekazania dokonali Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Wójt Władysław Piątkowski. Gośćmi dyrektor belskiej szkoły Teresy Bogdańskiej oraz szkolnej społeczności byli także przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sikorski, przewodnicząca komisji oświaty Ewa Łubińska, sekretarz gminy Renata Ostatek, dyrektor GZOPO Maria Walewska- Żółcik, proboszcz ks. Jarosław Siuchta oraz przedstawiciel Rady Rodziców Karol Maciak.

Gmina Belsk Duży pozyskała z Ministerstwa Cyfryzacji środki dla wszystkich szkół gminnych na zakup laptopów i tabletów, które będą wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów z belskich placówek oświatowych.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+" - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.