Dotacja na ochronę powietrza

Data: 24.07.2020 r., godz. 08.16    Liczba odwiedzających: 161
Wójt Władysław Piątkowski podpisał kolejną umowę na dotację z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem

W dniu 23.07.2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie Wójt Władysław Piątkowski podpisał umowę dotacji z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem na kwotę 86 700,00zł.

Gmina Belsk Duży otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” dofinansowanie na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła”. Celem „MIWOP MAZOWSZE 2020” jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. Otrzymaliśmy 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych zadania.

Wszystkie gminy województwa mazowieckiego zobligowane są do przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła oraz jej aktualizowania w ramach realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego.

Inwentaryzacja musi jednoznacznie wskazać wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej.

Przeprowadzenie inwentaryzacji pozwoli na zdefiniowanie problemu związanego z niską emisją, pozwoli określić skalę problemu na terenie gminy i wskazać na priorytety w zakresie ochrony powietrza. Może być też podstawą do opracowania programów mających na celu poprawę jakości powietrza oraz umożliwi sprawniejsze pozyskiwanie funduszy na wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Urząd Gminy Belsk Duży