Remont placu zabaw w Starej Wsi zakończony

Data: 21.07.2020 r., godz. 12.13    Liczba odwiedzających: 101
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza ponownie na plac zabaw w Starej Wsi.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje o zakończeniu niezbędnych prac remontowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starej Wsi .

Zakres prac remontowych objął naprawę lub wymianę urządzeń oraz ich elementów, które z uwagi na upływ czasu przestały spełniać normy bezpieczeństwa. Wymianie poddano m. in. siedziska, barierki, huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe i piaskownicę. Ponadto uzupełnione i naprawione zostały wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczne użytkowanie urządzeń w tym wszelkiego rodzaju mocowania elementów, zaślepki, spróchniałe części drewniane, a także uporządkowano teren wokół placu zabaw. Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają stosowne atesty niezbędne do bezpiecznego korzystania. Remont wykonany został przez firmę specjalizującą się w projektowaniu i wykonawstwie placów zabaw i architektury ogrodowej. Zachęcamy wszystkich chętnych do bezpiecznego korzystania z obiektu z zastrzeżeniem wymogów sanitarno - epidemicznych i zasad wynikających z regulaminu placu zabaw.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID są dostępne na stronie GOSiR Belsk Duży.

GOSIR Belsk Duży