Pilica - szlak wielu możliwości

Data: 14.02.2020 r., godz. 09.54    Liczba odwiedzających: 231
Powstał przewodnik dzięki Lokalnej Grupie Działania Wszyscy Razem
Gmina Belsk Duży wzięła udział w kolejnym wspólnym projekcie stowarzyszenia gmin Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem".

W efekcie partnerskiej współpracy powstał przewodnik "Pilica - szlak wielu możliwości". Włączyły się do niego cztery lokalne grupy działania: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury", Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" oraz Lokalna Grupa Działania "Zapilicze".

- Ciekawe opracowanie obejmuje przejrzyste dla turysty informacje dotyczące Szlaku Wodnego Pilicy - od jej źródeł, aż po obszar gmin Białobrzegi jest jednocześnie ilustracją ogromnego potencjału przyrodniczego, krajobrazowego i historycznego, potwierdza wójt Władysław Piątkowski.

Przewodnik zaprasza turystów podróżujący nad Pilicę także do Gminy Belsk Duży, do drewnianego kościoła Sanktuarium MB Lewiczyńskiej, świątyni p.w. Świętej Trójcy w Belsku Dużym, Pałacu Mała Wieś czy Rezerwatu Przyrody Modrzewina.

Egzemplarze opracowania przekazane zostaną bibliotece gminnej, bibliotekom szkolnym i stowarzyszeniom jakim jak np. Koła Gospodyń Wiejskich, Szczep Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Stowarzyszenie Seniora "Relaks" oraz stowarzyszeniom wędkarskim z belskiej gminy.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży