Betlejemskie Światło Pokoju w belskim urzędzie

Data: 27.12.2019 r., godz. 08.41    Liczba odwiedzających: 357
Coroczna akcja Harcerzy Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
Coroczna harcerska akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia Betlejemskiego Światła Pokoju to symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycja sięgająca 1986 roku została zapoczątkowana w Austrii. Dzięki skautom płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Także harcerze ze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym przekazali Światło na ręce szefa gminnego samorządu – wójta Władysława Piątkowskiego.

Światło powędrowało także do Przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Sikorskiego oraz Sekretarz Gminy Renaty Ostatek. Belscy harcerze przekazywali Betlejewskie Światło Pokoju z pomocą zuchów i druhen przed nabożeństwami we wszystkich parafiach naszej Gminy.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

E. Tomasiak