Inwestycje 2019r. - Podsumowanie

Data: 18.12.2019 r., godz. 08.30    Liczba odwiedzających: 234
Inwestycje za ponad 3,6mln złotych
Szanowni Państwo,

Rok 2019 dobiega końca. Był on okresem bardzo intensywnej pracy. Mimo, że potrzeb jest bardzo wiele, staramy się je sukcesywnie zaspokajać. Owocem naszej pracy i zaangażowania, tym najbardziej widocznym są przede wszystkim inwestycje. Mam nadzieję, iż nasze starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych i ilość zrealizowanych inwestycji będą przebiegać równie pomyślnie, także w trudnym dla samorządów nadchodzącym roku 2020.

Wójt Gminy Belsk Duży
Władysław Piątkowski


Inwestycje za ponad 3,6mln złotych

OSP Wola Łęczeszycka

Modernizacja strażnicy OSP w Woli Łęczeszyckiej. Ocieplenie budynku strażnicy OSP w 40% sfinansował samorząd województwa mazowieckiego w ramach Programu MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019 – dotacja 12 400zł. Całość prac wyniosła 31,500zł, w tym udział własny strażaków ochotników wynosi 5 tys. zł, resztę sfinansowano z budżetu gminnego.

OSP Wilczogóra

Strażacy ochotnicy z Wilczogóry pieniądze z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 przeznaczyli na zakup i montaż wyposażenia kuchni w Strażnicy OSP Wilczogóra w wysokości 20 000 zł. Tutaj belski samorząd wsparł inwestycję w 50%, dotacja z UM wyniosła 10 000zł.

Nowe siłownie plenerowe w Lewiczynie, Łęczeszycach, Rożcach, Starej Wsi i Zaborowie

Gmina Belsk Duży pozyskała 50 tys. dotacji na realizację szeregu inwestycji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

W ramach tego dofinansowania siłownie plenerowe zostały zamontowane w sołectwie Stara Wieś, w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej, w Rożcach przy strażnicy OSP oraz w Łęczeszycach przy Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta i przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. Łączna wartość zadań to 80 tys. zł.

W ramach dotacji z LGD PROW 2014-2020 w Lewiczynie powstała siłownia plenerowa i zorganizowano Piknik Ekologiczny, dotacja wyniosła 25 000zł.

Ulica Parkowa w Belsku Dużym

Zmodernizowano nową nawierzchnią na długości 147,5 mb, tutaj prace obejmowały montaż krawężników, położenie nawierzchni asfaltowej i montaż oznakowania. Koszt tej inwestycji wyniósł 156 433zł.

Budowa łącznika w Belsku Dużym

W roku 2019 powstał łącznik drogi powiatowej 1610W (ul. Jana Kozietulskiego) z drogą wojewódzką 728 o długości 90mb. Koszt jego wykonania z podbudową, dwoma warstwami asfaltowymi o grubości 55cm, chodnikiem, organizacją ruchu i oznakowaniem oraz robotami dodatkowymi wyniósł 607 000zł. Dotacja 204 000zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Modernizacja drogi gminnej w Łęczeszycach

W Łęczeszycach zakończono drugi etap prac modernizacyjnych. Nową nawierzchnie otrzymała droga gminna 160 177W o długości 470mb.

Nowy asfalt w Lewiczynie

Na długości 700m można jeździć drogą gminną 160 127W, gdzie wykonano profilowanie drogi, budowę podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Tej inwestycji przyznano dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 145 000zł. Koszt jej modernizacji wyniósł 339 590 zł.

OSP Lewiczyn – remont strażnicy

Dotację ze środków belskiego samorządu lewiczyńscy strażacy przeznaczyli na ocieplenie budynku OSP Lewiczyn, a ich koszt wyniósł 100 000zł. Dofinansowanie ze środków samorządu gminy wyniosło 50 000zł.

Remont części socjalno - bytowej Strażnicy OSP w Lewiczynie, w skład którego weszły m.in. ocieplenie sufitu i poddasza, przebudowa ściany murowanej wraz z przejściami, zabudowa ścian działowych, demontaż desek podłogowych i paneli ściennych oraz położenie płytek na posadzce, to koszt prawie 105 tys. złotych.
Remont dachu obejmujący demontaż blachy i pokrycia dachowego na całej powierzchni strażnicy, wykonanie wieńca betonowego, więźby dachowej i pokrycia dachu wyniósł 142 356 zł. Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2018" wyniosła 23 742 zł, resztę inwestycji pokrył budżet gminy.

Budowa zbiornika przy Stacji Uzdatniania Wody w Łęczeszycach

Zakończyły się prace przy budowie zbiornika przy Stacji Uzdatniania Wody w Łęczeszycach.
Zakres prac obejmował m.in. demontaż pięciu stalowych zbiorników po 50mᶟ i budowę dużego żelbetowego zbiornika o pojemności czynnej 1000mᶟ oraz przebudowę sieci między studniami a budynkiem stacji uzdatniania wody, a ich koszt wyniósł ponad 1 265 000 zł.

Przebudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi

W Starej Wsi przebudowano sieć wodociągową i przyłącza na kwotę 192 000zł. Wymieniono główną rurę wodociągową w centrum wsi oraz przylegające do niej przyłącza.

Wólka Łęczeszycka wymiana przyłączy

W Wólce Łęczeszyckiej wymieniono hydranty w centrum wsi i 64 przyłączy. Koszt tej inwestycji wyniósł 393 000zł.

Budowa boiska w Zaborowie

Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskocznią do skoku w dal w Zaborowie przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej o wymiarach 64 x 31 m, w tym pole gry 58mx 27m z piłkochwytami o wysokości 4m i 6m (za bramkami) oraz dwoma boksami dla drużyn z 12 miejscami siedzącymi dla każdej. W ramach budowy przy jednym z dłuższych boków boiska powstał również rozbieg z nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskocznią do skoku w dal oraz trybuny dla 50 osób. Na Boisko posiada odwodnienie, drenaż oraz automatyczne nawodnienie.
Władze gminy na realizację zadania otrzymały dotację z budżetu województwa mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 w kwocie ponad 95 250 zł. Całość inwestycji wyniosła 288 198zł.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży