Dotacja dla belskiego kościoła

Data: 16.12.2019 r., godz. 11.50    Liczba odwiedzających: 209
Wójt Władysław Piątkowski podpisał umowę na prace konserwatorskie belskiego zabytku
Przyznano kolejną dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Rada Gminy na grudniowej sesji przyznała dofinansowanie Parafii Świętej Trójcy w Belsku Duży w wysokości 30 000zł na odtworzenie i odnowienie tynków i elewacji kościoła. Zakres prac obejmował prace remontowo -konserwatorskie elewacji ścian budynku kościoła, obróbki blacharskie dachu, wymianę rur spustowych deszczowych i naprawę sztukaterii na kwotę 202 000zł.

E. Tomasiak